CONTEMPORARY CHINESE INK PAINTINGS

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Price Realised
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
1801 BIAN PINGSHAN D
2019-06-03 20,000 ~40,000
1802 BIAN PINGSHAN G
2019-06-03 30,000 ~50,000
1803 BIAN PINGSHAN D
2019-06-03 150,000 ~200,000
1804 BIAN PINGSHAN T
2019-06-03 40,000 ~80,000
1805 CHEN ZI EMBRACE
2019-06-03 No Reserve
1806 CHEN ZI EMBRACE
2019-06-03 No Reserve
1807 HUANG DAN SWIMM
2019-06-03 30,000 ~50,000
1808 ZHANG MINGGUAN
2019-06-03 150,000 ~200,000
1810 CHEN XIANGBO Da
2019-06-03 200,000 ~300,000
1811 BO CHUNYU PLUM
2019-06-03 20,000 ~40,000
1812 LI JIN SUMMER T
2019-06-03 100,000 ~150,000
1813 DANG ZHEN SNOW-
2019-06-03 60,000 ~100,000
1814 DA HU CIRCULATI
2019-06-03 260,000 ~350,000
1815 ZHU XINJIAN FOU
2019-06-03 200,000 ~250,000
1816 DING YANYONG AL
2019-06-03 30,000 ~50,000
1817 QIU DESHU CRACK
2019-06-03 350,000 ~450,000
1818 NAN XI TIGERS m
2019-06-03 No Reserve
1819 NAN XI TIGER mo
2019-06-03 No Reserve
1820 AN QIBANG Dated
2019-06-03 800,000 ~1,000,000
1823 SHI QI Dated 20
2019-06-03 100,000 ~150,000