MORE SUBLIME WHEN LOOKING UP: CHINESE CLASSICAL PAINTINGS AND CALLIGRAPHY EVENING SALE

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Price Realised
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
4001 HE SHAO JI Call
2019-06-03 200,000 ~600,000
4002 YI BING SHOU Ca
2019-06-03 400,000 ~600,000
4003 LIU YONG seven-
2019-06-03 600,000 ~1,000,000
4004 XU GU fish Hang
2019-06-03 300,000 ~500,000
4006 QIAN DU Dated 1
2019-06-03 800,000 ~1,200,000
4007 GONG ZIZHEN WAN
2019-06-03 2,800,000 ~4,500,000
4008 WU DA CHENG lan
2019-06-03 2,000,000 ~3,000,000
4009 HUA YAN blessin
2019-06-03 600,000 ~1,000,000
4010 HUA YAN landsca
2019-06-03 1,000,000 ~1,500,000
4011 GAO FENGHAN Dat
2019-06-03 600,000 ~1,000,000
4012 ZHENG BANQIAO s
2019-06-03 800,000 ~1,200,000
4013 HUANG SHEN Date
2019-06-03 1,500,000 ~2,000,000
4014 WANG SHISHEN ba
2019-06-03 1,500,000 ~2,600,000
4015 LI SHAN Dated 1
2019-06-03 300,000 ~500,000
4016 CHEN ZHUAN Date
2019-06-03 1,000,000 ~1,500,000
4017 LI FANGYING Dat
2019-06-03 2,600,000 ~3,600,000
4018 XU YANG tiger H
2019-06-03 1,500,000 ~2,600,000
4019 COURT PAINTERS
2019-06-03 4,000,000 ~6,000,000
4020 CHEN SHU plumn
2019-06-03 1,000,000 ~1,500,000
4021 ZHANG XUEZENG l
2019-06-03 1,500,000 ~2,600,000