MODERN AND CONTEMPORARY ARTS EVENING SALE

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Price Realised
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
4501 TSUGUHARU FOUJI
2019-06-04 2,000,000 ~3,000,000
4502 TSUGUHARU FOUJI
2019-06-04 4,000,000 ~6,000,000
4503 TSUGUHARU FOUJI
2019-06-04 1,800,000 ~2,800,000
4504 TSUGUHARU FOUJI
2019-06-04 6,800,000 ~8,800,000
4505 WEI TIANLIN Pai
2019-06-04 1,000,000 ~2,000,000
4506 CHEN BAOYI Pain
2019-06-04 800,000 ~1,000,000
4507 LIN FENGMIAN Pa
2019-06-04 1,500,000 ~2,500,000
4509 WU GUANZHONG Pa
2019-06-04 8,000,000 ~16,000,000
4510 WU GUANZHONG Pa
2019-06-04 8,000,000 ~16,000,000
4511 WU GUANZHONG Pa
2019-06-04 15,000,000 ~25,000,000
4512 WU GUANZHONG Pa
2019-06-04 7,000,000 ~12,000,000
4513 WU GUANZHONG Pa
2019-06-04 5,000,000 ~8,000,000
4514 LIN FENGMIAN Ci
2019-06-04 1,500,000 ~2,500,000
4515 ZAO WOU-KI Pain
2019-06-04 18,000,000 ~35,000,000
4516 ZAO WOU-KI Pain
2019-06-04 16,000,000 ~30,000,000
4517 JIN YIDE Painte
2019-06-04 200,000 ~400,000
4518 ZHU NAIZHENG Pa
2019-06-04 5,000,000 ~7,000,000
4519 GUO SHAOGANG YU
2019-06-04 6,800,000 ~8,800,000
4520 XIAO FENG SONG
2019-06-04 4,000,000 ~6,000,000
4521 LI SHUJI Painte
2019-06-04 800,000 ~1,600,000