IMPORTANT MODERN CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY III

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Price Realised
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
3001 Fan Xu Beauty f
2019-06-05 No Reserve
3002 Fan Xu Fruits f
2019-06-05 No Reserve
3003 Fan Xu Beauty f
2019-06-05 No Reserve
3004 Fan Xu Beauty f
2019-06-05 No Reserve
3005 Fan Xu Beauty f
2019-06-05 No Reserve
3006 Fan Xu Beauty f
2019-06-05 No Reserve
3007 Fan Shan etc. S
2019-06-05 No Reserve
3008 Zhang Daqian Da
2019-06-05 200,000 ~400,000
3009 Lin Changmin Da
2019-06-05 20,000 ~40,000
3010 Wu Hufan Dated
2019-06-05 340,000 ~500,000
3011 Anonymous lands
2019-06-05 150,000 ~300,000
3012 Zhu Mei Huang b
2019-06-05 200,000 ~300,000
3013 Zhang daqian li
2019-06-05 300,000 ~500,000
3015 Pu Ru autumn sc
2019-06-05 200,000 ~400,000
3016 Pu Ru Chen Baoc
2019-06-05 80,000 ~120,000
3017 Wu Hufan callig
2019-06-05 120,000 ~200,000
3018 Huang Jun Scrol
2019-06-05 200,000 ~400,000
3019 Yao Hua Dated 1
2019-06-05 10,000 ~20,000
3020 Zhang Daqian Da
2019-06-05 1,500,000 ~1,800,000
3021 Pu Ru Landscape
2019-06-05 10,000 ~20,000