Chinese Paintings And Calligraphy

Order:

  • Lot
  • 估价
  • Auction Time

Wu Daiqiu hanging scroll

Lot:3469

Estimate:12,000 ~30,000

Date:2019-06-22

Wang Yiting hanging scroll

Lot:3468

Estimate:60,000 ~80,000

Date:2019-06-22

Jiang Shigang hanging scroll

Lot:3466

Estimate:5,000 ~8,000

Date:2019-06-22

Xiao Meng hanging scroll

Lot:3465

Estimate:3,000 ~5,000

Date:2019-06-22

Zhou Zhilin hanging scroll

Lot:3460

Estimate:5,000 ~8,000

Date:2019-06-22

Xu Xi hanging scroll

Lot:3458

Estimate:12,000 ~30,000

Date:2019-06-22

Qian Shoutie hanging scroll

Lot:3457

Estimate:28,000 ~50,000

Date:2019-06-22

Wu Guandai hanging scroll

Lot:3456

Estimate:50,000 ~80,000

Date:2019-06-22

Shen Wei hanging scroll

Lot:3455

Estimate:20,000 ~30,000

Date:2019-06-22

Jin Xinlan hanging scroll

Lot:3454

Estimate:25,000 ~50,000

Date:2019-06-22

Su Chubai hanging scroll

Lot:3453

Estimate:38,000 ~60,000

Date:2019-06-22

Li Shu hanging scroll

Lot:3452

Estimate:3,000 ~5,000

Date:2019-06-22

Xie Wuliang hanging scroll

Lot:3451

Estimate:18,000 ~30,000

Date:2019-06-22

Liu Jiachen hanging scroll

Lot:3449

Estimate:20,000 ~30,000

Date:2019-06-22

Zhang Qun mounted

Lot:3448

Estimate: No Reserve

Date:2019-06-22

Chen Baochen hanging scroll

Lot:3444

Estimate:50,000 ~80,000

Date:2019-06-22

Wang Gengrong Deng xietang Zhou jiaqian Li guilin hanging scroll

Lot:3439

Estimate:20,000 ~30,000

Date:2019-06-22

Shen Yinmo hanging scroll

Lot:3437

Estimate:30,000 ~50,000

Date:2019-06-22

Yang Zuocai hanging scroll

Lot:3435

Estimate:6,000 ~10,000

Date:2019-06-22

Kang Jiyao mounted

Lot:3434

Estimate:8,000 ~15,000

Date:2019-06-22