Fine Classic Chinese Paintings And Calligraphy Special

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
5018 PU ZHONGJIA fan
2018-11-19 No Reserve
5034 WU FANGZE fan l
2018-11-19 No Reserve
5051 LIU HONGSHOU fa
2018-11-19 No Reserve
5075 LIU SHENGRU fan
2018-11-19 No Reserve
5089 SHAO JUN fan le
2018-11-19 No Reserve
5101 CHEN SHICENG fa
2018-11-19 120,000 ~180,000
5102 XIAO JUNXIAN fa
2018-11-19 60,000 ~80,000
5104 PENG YANG fan l
2018-11-19 60,000 ~80,000
5105 YU DIFAN fan le
2018-11-19 60,000 ~80,000
5106 ZHANG PEILAN fo
2018-11-19 80,000 ~100,000
5107 WU LI hanging s
2018-11-19 80,000 ~100,000
5108 SHI XI hanging
2018-11-19 260,000 ~350,000
5109 DI RENJIE hangi
2018-11-19 160,000 ~200,000
5110 FANG XIAORU han
2018-11-19 5,000 ~8,000
5111 LI SHAOCHENG ha
2018-11-19 No Reserve
5125 WU XIZAI fan le
2018-11-19 20,000 ~30,000
5126 WU YUN fan leaf
2018-11-19 20,000 ~30,000
5127 ■MO WANGGUOFENG
2018-11-19 20,000 ~30,000
5128 XIANG YUAN HUJI
2018-11-19 20,000 ~30,000
5129 YIN BAOQING ZHA
2018-11-19 20,000 ~30,000