Chinese Paintings And Calligraphy

Order:

  • Lot
  • Estimate
  • Auction Time
Lot Name Auction Time Estimate
3220A Zheng banqiao m
2019-06-22 40,000 ~60,000
3694 Xu Wei hanging
2019-06-22 30,000 ~50,000
3693 Dong Qichang ha
2019-06-22 80,000 ~100,000
3692 Cheng Qinwang m
2019-06-22 8,000 ~15,000
3691 Weng Tonghe han
2019-06-22 25,000 ~50,000
3690 Liu Yong hangin
2019-06-22 150,000 ~250,000
3688 Wu Longa hangin
2019-06-22 10,000 ~20,000
3687 Zhang Zhao hang
2019-06-22 20,000 ~30,000
3685 Yu Yue mounted
2019-06-22 15,000 ~30,000
3684 Wen Zhengming m
2019-06-22 15,000 ~30,000
3678 Zhao Boju (Kuan
2019-06-22 20,000 ~30,000
3676 Wang Fu (Kuan)
2019-06-22 50,000 ~80,000
3675 Hong Fan hangin
2019-06-22 38,000 ~60,000
3674 Yun Shouping (K
2019-06-22 80,000 ~100,000
3670 Chen Daofu hang
2019-06-22 10,000 ~20,000
3669 Mei Zhenying ha
2019-06-22 5,000 ~8,000
3667 Si Mazhong hang
2019-06-22 10,000 ~20,000
3664 Anonymous mount
2019-06-22 10,000 ~20,000
3663 Anonymous mount
2019-06-22 10,000 ~20,000
3655 Anonymous mount
2019-06-22 5,000 ~8,000