0136 | ZHANG DAQIAN Photo Dedicated To Hu Chongxian Inscribed By Zhang Daqian mounted

Photo Dedicated To Hu Chongxian Inscribed By Zhang Daqian

Author: ZHANG DAQIAN 张大千

Size: 25×38cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: RMB 15,000