0351 | QI BAISHI CHEN BANDING ZHANG BOYING XIAO QIANZHONG Calligraphy and Flower folding fan

Calligraphy and Flower

Author: QI BAISHI CHEN BANDING XIAO QIANZHONG ZHANG BOYING 张伯英 萧谦中 陈半丁 齐白石

Size: 20×52cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: RMB 220,000