2108 | YIN ZIXIANG WU ZENGJIA Wrangler and Calligraphy folding fan

Wrangler and  Calligraphy

Author: YIN ZIXIANG WU ZENGJIA 殷梓湘 吴增甲

Size: 18.5×46cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: RMB 70,000