5609 | Qianlong Period,Qing Dynasty AN IMMITATING RU-TYPE TRIPODIA BRUSH WASHER

AN IMMITATING RU-TYPE TRIPODIA BRUSH WASHER

Author: --

Size: D11cm

Signed and dated: Qianlong Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: --


Qianlong Six-Character Mark