5611 | Qianlong Period,Qing Dynasty AN IMMITATING RU-TYPE VASE

AN IMMITATING RU-TYPE VASE

Author: --

Size: H28cm

Signed and dated: Qianlong Period,Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 160,000


Qianlong Six-Character Mark