14099 | The autographed calligraphic album signed by Liu Haisu, Zong Qixiang, Chang Renxia, Huang Zhou, Xu Linlu, etc.

The autographed calligraphic album signed by Liu Haisu, Zong Qixiang, Chang Renxia, Huang Zhou, Xu Linlu, etc.

Author: 宗其香 常任侠 许麟庐 刘海粟 黄胄

Size: 30×22cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: RMB 12,000