14100 | The calligraphy and painting album of Liu Haisu, Li Jian, Wang Shengyuan, Wang Geyi, Xia Yiqiao, Wan Laiming, etc.

The calligraphy and painting album of Liu Haisu, Li Jian, Wang Shengyuan, Wang Geyi, Xia Yiqiao, Wan Laiming, etc.

Author: 汪声远 夏伊乔 万籁鸣 李健 刘海粟 王个簃

Size: 24×16cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: RMB 50,000