6559 | Qing Dynasty A SET OF FOUR TIANHUANG-STONE SEALS FOR SHENG XUANHUAI

A SET OF FOUR TIANHUANG-STONE SEALS FOR SHENG XUANHUAI

Author: --

Size: L2.6×1.4×1.6cm;W9g;L1.8×1.3×2.5cm;W7g;<br>L2.2×1×3.2cm;W15g;L1.5×1.2×2.7cm;W6g

Signed and dated: Qing Dynasty

Estimate:

Final Price: RMB 440,000


‘Meianzhenshang’, ‘Woyun’, ‘Chenyizhiyin, zifenshuhua’ and ‘Chenzhaizhi’ Mark