SPECIFIC LOT INFO

2303 | ZHU XINJIAN Girl hanging scroll

Girl

Author: ZHU XINJIAN 朱新建

Size: 65×65cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: RMB 28,000