SPECIFIC LOT INFO

2309 | ZHU XINJIAN Fishing mounted

Fishing

Author: ZHU XINJIAN 朱新建

Size: 69×33cm

Signed and dated: --

Estimate:

Final Price: RMB 50,000